Gevels hebben onderhoud nodig: maar hoe bepaal je wanneer?

2022-10-13
Leendert Bos

Bent u eigenaar of beheerder van een of meerdere gebouwen? Dan is het raadzaam om de conditie van uw de gevels van tijd tot tijd te checken. Echter: wanneer weet u dat de gevel aan onderhoud toe is? Dat wordt bepaald aan de hand van de NEN 2767 conditiescores.

De conditiescores van gebouwen en losse assets hebben invloed op de te volgen onderhoudsstrategie, verwoord in een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Daarom wordt er geadviseerd om bij het opstellen van een MJOP ook een conditiemeting te laten uitvoeren. Voert u jaarlijks een conditiemeting uit, dan houdt u dit Meerjaren Onderhoudsplan bovendien ook accuraat en actueel.

Het is mogelijk om na het uitvoeren van bepaald onderhoud een (steeksproefgewijze) conditiemeting uitgevoerd om te bepalen of de conditiescores NEN 2767 door het onderhoud verbeterd zijn.

Periodieke conditiemetingen zijn zeer aan te bevelen voor assetbeheerders in de woning- en utiliteitsbouw, de gezondheidszorg, bij de overheid en in het onderwijs. Ook vanuit eventuele prestatiecontracten is de NEN2767 een hulpmiddel om de kwaliteit van de assets te borgen, en de degradatie te kunnen monitoren.

Welke conditiescores NEN 2767 bestaan er?

Er zijn zes conditiescores beschreven in de NEN 2767-richtlijn:

  1. zeer goed (nieuwbouw);
  2. goed (vergelijkbaar met nieuwbouw, wel veroudering, geen onderhoudsschade of onderhoudsbehoefte);
  3. redelijk (geen nieuwbouw, beperkte onderhoudsschade of onderhoudsbehoefte);
  4. matig (duidelijke onderhoudsschade en onderhoudsbehoefte);
  5. slecht (grote onderhoudsschade en grote onderhoudsbehoefte);
  6. zeer slecht (grote onderhoudsschade echter door zeer slechte staat kan geen onderhoud meer gepleegd worden: vervangen is noodzakelijk).

Deze conditiescores worden in de regel aan losse assets of zelfs aan onderdelen daarvan toegekend, maar de sommatie ervan staat voor de conditie van een geheel gebouw of een losse gevel. 

Welke conditiescore is goed genoeg voor uw gevels?

Dat is niet in het algemeen te zeggen. Waar een gevel met een score 3 voor een appartementencomplex goed genoeg is, is die score voor de gevel in een overheidsgebouw misschien niet goed genoeg. Het is maar afhankelijk van welke belangen er op het spel staan.

Welke conditie voor u van toepassing is, wordt vastgelegd in een zogenoemde aspect-prioriteitmatrix. Hierin worden alle aspecten die voor uw organisatie van toepassing zijn geprioriteerd weergegeven.

In de regel zien we echter dat onderhoud uitgesteld wordt tot een asset de conditiescore 4 of lager wordt toegekend. Met andere woorden: veel bedrijven of vve’s vinden een conditiescore van 3 goed genoeg en zullen alleen een periodieke controles organiseren om zich ervan te vergewissen dat de conditie niet onder het cijfer 3 zakt.

Hoe kan ik een conditiemeting voor mijn gevel(s) aanvragen?

Bij VHB zijn geaccrediteerde inspecteurs in dienst die een conditiemeting NEN 2767 voor u kunnen uitvoeren. Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor uw gebouw te bespreken.